loader image

Najnowsze

Andrzej Wróblewski – Nic z reportażem się nie równa

Andrzej Wróblewski

Andrzej Wróblewski w okularach ubrany w czerwoną sportowąj bluzę, siedzi gestykulując na skórzanym fotelu.

Andrzej Wróblewski
Urodzony się w 31 października 1933 roku w Kaliszu reportażysta i dokumentalista, związany przez lata z Telewizją Polską. W młodości współpracował ze swoim bratem Janem Ptaszynem Wróblewskim, ale za namową Czesława Radomirskiego trafił do Redakcji Filmowej telewizji. Zaczynał od opracowywania tekstów w “Koncercie Życzeń”, później pracował w Zakładnie Produkcji Filmów Telewizyjnych w Poznaniu, jako korespondent filmowy, by zacząć realizować własne, nagradzane reportaże, m.in.: “Człowiek, który odkrył Biskupin”, “Zapora” czy “Wiertnia”. W sumie Andrzej Wróblewski stworzył ok. 40 filmów najpierw w telewizji, potem w prywatnej firmie.

Aurelia Siwa – marzec ’68 i aktywność studencka

Aurelia Siwa

Aurelia Siwa – zaczynała studia na pedagogice, skończyła filologię romańską. W 1970 roku zaczęła pracę w poznańskim ośrodku Telewizji Polskiej, z którym jako emerytowana dziennikarka współpracuje do dziś.
Opowiada do marcu ’68 i aktywności studenckiej, o Komisji Rady Okręgowej i Obozie Kompleksowym Kół Naukowych w Koninie.

Mirosław Słowiński

Mirosław Słowiński

Mirosław Słowiński w okularach ubrany w szarą marynarkę, siedzi zwrócony w stronę kamery po lewej stronei.

Mirosław Słowiński – jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu i doktorem nauk humanistycznych. W czasach studenckich i po nich zajmował się organizowaniem studenckich festiwali kulturalnych w Poznaniu. Od grudnia 1985 do lipca 1989 był zastępcą kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR, później wiceministrem kultury i sztuki w rządzie premierów M. Rakowskiego i T. Mazowieckiego. Jest też producentem filmowym (m.in. “Quo Vadis”) i pisarzem.

To nie jest sąd władzy. To nie jest sąd sędziów. To sąd obywateli

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Sławomira Wronkowska Jaśkiewicz. Ubrana w czerwony sweter iozdobną apaszkę siedzi po prawej stronie. W tle regał z książkami.

Sławomira Kazimiera Wronkowska-Jaśkiewicz – polska prawniczka i wykładowczyni akademicka, profesora nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była kierowniczka Katedry Teorii i Filozofii Prawa oraz była prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. doktorantów i biblioteki, była przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2008–2011).
Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1971 obroniła doktorat pod kierunkiem profesora Zygmunta Ziembińskiego, w 1982 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych W 1995 roku otrzymała tytuł profesora nauk prawnych. Od ukończenia studiów była związana z UAM w Poznaniu. Zasiadała w Radzie Legislacyjnej działającej przy prezesie Rady Ministrów. Przez 9 lat była sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Trafiłem na wyjątkowo kulturalny rok

Zbigniew Theus

Zbigniew Theus. Siedzi spoglądając w prawo ubrany w szarą marynarkę i czarny sweter. W tle czytelnia biblioteki

Urodził się 2 lutego 1947 roku w Pruszczu-Bagienicy, małej wsi w Borach Tucholskich. Ojciec był pracownikiem kolei, matka zajmowała się domem. Studiował w Poznaniu, gdzie był aktywnym uczestnikiem życia studenckiego. Uczył się na jednym roku m.in. z Tomaszem Szymańskim, Lechem Raczakiem, Stanisławem Barańczakiem czy Markiem Kirschke. Był działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich, uczestnikiem protestów Marca 1968 roku w Poznaniu. Po ukończeniu studiów aktywnie działał w obszarze kultury: w domach kultury na Winogradach, w latach 1978-1985 jako dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów, od 1993-1996 jako dyrektor Pałacu Kultury w poznańskim zamku cesarskim, który przekształcił w Centrum Kultury Zamek. Był też zastępcą dyrektora Teatru Nowego (1997-2004). Do dziś działa w Akademickim Klubie Seniora i w Fundacji Sceny na Piętrze.

Krzysztof Dutkiewicz

Krzysztof Dutkiewicz

Krzysztof Dutkiewicz. Uśmiechniety mężczyzna w koszuli w biało niebieskie pasy i czerwonawy szalik siedzi zwrócony w prawo. W tle scenografia teatralna

Urodził się 17.08.1958 r. w Szczecinie. Maturę zdawał w Technikum Łączności. Po niefortunnie zakończonym egzaminie wstępnym na PWSST w Warszawie, rozpoczął pracę w Teatrze Lalki „Pleciuga” w rodzinnym mieście, marząc nadal o karierze aktora dramatycznego. Potrzeba było kolejnego niepowodzenia egzaminacyjnego – tym razem w Krakowie – by zmienił wyobrażenie na temat swojej zawodowej przyszłości. Teatr lalek przekonał go do siebie i w końcu wybrał Wydział Lalkarski w Białymstoku. Zaraz po studiach na jego drodze pojawił się Janusz Ryl-Krystianowski. Powędrował za nim do Jeleniej Góry, a potem do Poznania. W Poznaniu mieszka i pracuje od 1989 roku. Janusz Ryl-Krystianowski odegrał najważniejszą rolę w artystycznym rozwoju Krzysztofa Dutkiewicza, dlatego opowiadając o sobie, wiele miejsca poświęca wspomnieniom związanym ze swoim mentorem i przyjacielem.