Nasze relacje stanowią zbiór ponad trzystu już filmowych wywiadów ze świadkami historii. Najstarsze z nich powstały ponad 20 lat temu.

Wśród naszych bohaterów są uczestnicy takich wydarzeń, jak Czerwiec 1956 czy Marzec 1968 roku. Ale interesują nas też osoby, które np. zechcą opowiedzieć, jak się żyło na podpoznańskiej wsi po zakończeniu II wojny albo na Ratajach w latach siedemdziesiątych.

Pierwsze wywiady wchodzące dziś w skład Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej powstawały w drugiej połowie lat 90-tych XX wieku w trakcie prac nad programem TVP 3 “Poznań Znaki Pamięci”, poświęconym konspiracji w Wielkopolsce podczas II wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu. Kolejnych ponad sto wywiadów, powstających od 2006 r. do dziś, to relacje ofiar nazistowskich deportacji z Wielkopolski i innych ziem wcielonych do Rzeszy. Filmy zbudowane z tych relacji towarzyszą objazdowi wystawy Związku Miast Polskich „Wypędzeni 1939”, która od 2009 r. odwiedziła ponad 30 miast w Polsce. Pokazywana była również w Niemczech i Austrii.

Uczestnikiem projektu może zostać każdy. O ile zna kogoś, kto ma ciekawą historię do opowiedzenia, lub sam uzna, że chce się z nami podzielić swoimi przeżyciami. Szczególną wartość mają dla nas materiały z archiwów rodzinnych, nagrania, pamiętniki, fotografie.


Henryk Zielazek

Henryk Zielazek Poznańskie Archiwum Historii Mówionej

Henryk Zielazek – Od wczesnej młodości uprawiał różne dyscypliny sportowe, poświęcił się hokejowi na trawie. W wieku 11 lat został zawodnikiem Klubu Hokejowego Lechia Poznań, już w 1936 r. uzyskał uprawnienia instruktorskie, do wybuchu II wojny światowej był zawodnikiem Wojskowego Klubu Sportowego Poznań.

Obejrzyj całość

Maria Krzyżańska

Maria Krzyżańska Poznańskie Archiwum Historii Mówionej

Kapitan rezerwy Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Urodziła się 15 listopada 1924 roku w Gnieźnie jako córka Marii i Łucjana Mikołajczaków, właścicieli drogerii. Ojciec był działaczem Stronnictwa Narodowego oraz miejscowego Sokoła. Miała dwie siostry: Ewę i Irenę. We wrześniu 1939 roku wraz z rodziną przeżyła ucieczkę ciężarówką na wschód, w stronę Warszawy, zakończoną powrotem do Gniezna.

Obejrzyj całość

Jerzy Gurawski

Jerzy Gurawski Poznańskie Archiwum Historii Mówionej

Jako architekt projektował osiedla i całe dzielnice mieszkaniowe w kilkunastu miastach w Polsce, zespoły architektury usługowej, systemy budowy stacji paliw, małej architektury; tworzył powtarzalne koncepcje zajazdów przydrożnych w Wielkopolsce, a także budynki administracji publicznej i kościoły. Brał udział w budowie kampusu uniwersyteckiego UAM Morasko. W swoich wspomnieniach m.in. zdradza, co przekazuje swoim studentom.

Obejrzyj całość

Irena Sikorska

Irena Sikorska Poznańskie Archiwum Historii Mówionej

Irena Sikorska – działała społecznie w Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej (ZOŻ RP). Odznaczona Złotą Odznaką Honorową zasłużonego działacza i medalem 80-lecia ZOŻ RP. Za zasługi zawodowe uhonorowana m.in. Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.).

Obejrzyj całość

Jan Twardowski

Jan Twardowski Poznańskie Archiwum Historii Mówionej

Jan Twardowski wolny czas poświęcał na studiowaniu losów swoich przodków. Z jego inicjatywy zostało odtworzone drzewo genealogiczne rodziny Twardowskich. Był członkiem ogólnopolskiego Zarządu i Prezesem Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Ziemiańskiego. Wiele czasu poświęcił sprawie reprywatyzacji i odbudowie Bazaru Poznańskiego.

Obejrzyj całość

Lech Raczak

Lech Raczak Poznańskie Archiwum Historii Mówionej

Lech Raczak jest reżyserem, dramaturgiem, autorem scenariuszy teatralnych, teatrologiem. Współzałożyciel Teatru Ósmego Dnia (1964), w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych kierownik artystyczny i reżyser wszystkich przedstawień tego zespołu, który swoimi przedstawieniami występował przeciw systemowym wynaturzeniom politycznym w Polsce.

Obejrzyj całość

Ewa Drwęska

Irena Sikorska Poznańskie Archiwum Historii Mówionej

Ogromną zasługą naukową Ewy Drwęskiej jest zgromadzenie różnorodnych dokumentów z życia Jarogniewa i Izabeli. Ewa Drwęska przechowała też niedrukowany pamiętnik jej ojca, który zawiera informacje o życiu znanych obywateli międzywojennego Poznania.

Obejrzyj całość

Franciszek Wawrzyniak

Jan Twardowski Poznańskie Archiwum Historii Mówionej

Kpt. Franciszek Wawrzyniak ps. „Zuch”, Żołnierz Armii Krajowej Okręg Wyszków, Członek Konspiracyjnego Związku Młodzieży Wielkopolskiej, więzień polityczny odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Związku Więźniów Politycznych.

Obejrzyj całość