loader image

Widzieliśmy niemieckich niewolników, chyba Żydów

Stanisława Krzemieniewska

Odtwórz wideo

Urodziła się 23 marca 1935 roku w Golęcinie, z domu Matyjaszek. Od roku 1936 do 1946 mieszkała z rodzicami i rodzeństwem w Luboniu przy ul. Kolejowej 4. W czasie okupacji jej ojciec został wywieziony i pracował w zachodnich Niemczech. W 1953 roku zdała egzamin czeladniczy w zawodzie krawiectwo damskie, ale nie pracowała zawodowo. Szyła dla rodziny i znajomych. W 1954 roku wyszła za mąż i zamieszkała w Lipiej Górze, pow. Chodzież. Urodziła siódemkę dzieci. Od 1967 roku przez dziesięć lat była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich. Od 1977 roku do dzisiaj mieszka w Swarzędzu. Jest przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Swarzędzu.

Subskrybuj aby być na bieżąco

Zobacz filmy o podobnej tematyce:

Ja szukam człowieka

Zbigniew Kwias

MEDYCYNA, PRL. Profesor, wybitny polski urolog, ikona poznańskiej medycyny. Urodził się 30 marca 1941 r. w Słomowie pod Obornikami. W 1966 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim ówczesnej Akademii Medycznej. W 1971 roku uzyskał specjalizację z urologii I stopnia, a cztery lata później II stopnia. W 1975 roku napisał doktorat. Habilitację ukończył w 1988 roku. W 1993 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AM, w 1999 r. uzyskał tytuł profesora, a w 2004 – profesora zwyczajnego. W drugiej części naszej rozmowy opowiada o swojej wieloletniej karierze medycznej. O przyjaźniach ze szpitala na Długiej. I o etyce zawodu.

Urologia to moja miłość

Zbigniew Kwias

MEDYCYNA, PRL. Profesor, wybitny polski urolog, ikona poznańskiej medycyny. Urodził się 30 marca 1941 r. w Słomowie pod Obornikami. W 1966 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim ówczesnej Akademii Medycznej. W 1971 roku uzyskał specjalizację z urologii I stopnia, a cztery lata później II stopnia. W 1975 roku napisał doktorat. Habilitację ukończył w 1988 roku. W 1993 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AM, w 1999 r. uzyskał tytuł profesora, a w 2004 – profesora zwyczajnego. W trzeciej części naszej rozmowy opowiada o swojej wieloletniej karierze medycznej. O przyjaźniach ze szpitala na Długiej. I o etyce zawodu.

Zawsze lubiłem trudne operacje

Zbigniew Kwias

MEDYCYNA, PRL. Profesor, wybitny polski urolog, ikona poznańskiej medycyny. Urodził się 30 marca 1941 r. w Słomowie pod Obornikami. W 1966 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim ówczesnej Akademii Medycznej. W 1971 roku uzyskał specjalizację z urologii I stopnia, a cztery lata później II stopnia. W 1975 roku napisał doktorat. Habilitację ukończył w 1988 roku. W 1993 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AM, w 1999 r. uzyskał tytuł profesora, a w 2004 – profesora zwyczajnego. W drugiej części naszej rozmowy opowiada o swojej wieloletniej karierze medycznej. O przyjaźniach ze szpitala na Długiej. I o etyce zawodu.