loader image

Krzysztof Dutkiewicz

Krzysztof Dutkiewicz

Odtwórz wideo

Urodził się 17.08.1958 r. w Szczecinie. Maturę zdawał w Technikum Łączności. Po niefortunnie zakończonym egzaminie wstępnym na PWSST w Warszawie, rozpoczął pracę w Teatrze Lalki „Pleciuga” w rodzinnym mieście, marząc nadal o karierze aktora dramatycznego. Potrzeba było kolejnego niepowodzenia egzaminacyjnego – tym razem w Krakowie – by zmienił wyobrażenie na temat swojej zawodowej przyszłości. Teatr lalek przekonał go do siebie i w końcu wybrał Wydział Lalkarski w Białymstoku. Zaraz po studiach na jego drodze pojawił się Janusz Ryl-Krystianowski. Powędrował za nim do Jeleniej Góry, a potem do Poznania. W Poznaniu mieszka i pracuje od 1989 roku. Janusz Ryl-Krystianowski odegrał najważniejszą rolę w artystycznym rozwoju Krzysztofa Dutkiewicza, dlatego opowiadając o sobie, wiele miejsca poświęca wspomnieniom związanym ze swoim mentorem i przyjacielem.

Subskrybuj aby być na bieżąco

Zobacz filmy o podobnej tematyce:

Andrzej Wróblewski – Nic z reportażem się nie równa

Andrzej Wróblewski

Andrzej Wróblewski
Urodzony się w 31 października 1933 roku w Kaliszu reportażysta i dokumentalista, związany przez lata z Telewizją Polską. W młodości współpracował ze swoim bratem Janem Ptaszynem Wróblewskim, ale za namową Czesława Radomirskiego trafił do Redakcji Filmowej telewizji. Zaczynał od opracowywania tekstów w “Koncercie Życzeń”, później pracował w Zakładnie Produkcji Filmów Telewizyjnych w Poznaniu, jako korespondent filmowy, by zacząć realizować własne, nagradzane reportaże, m.in.: “Człowiek, który odkrył Biskupin”, “Zapora” czy “Wiertnia”. W sumie Andrzej Wróblewski stworzył ok. 40 filmów najpierw w telewizji, potem w prywatnej firmie.

Aurelia Siwa – marzec ’68 i aktywność studencka

Aurelia Siwa

Aurelia Siwa – zaczynała studia na pedagogice, skończyła filologię romańską. W 1970 roku zaczęła pracę w poznańskim ośrodku Telewizji Polskiej, z którym jako emerytowana dziennikarka współpracuje do dziś.
Opowiada do marcu ’68 i aktywności studenckiej, o Komisji Rady Okręgowej i Obozie Kompleksowym Kół Naukowych w Koninie.

Mirosław Słowiński

Mirosław Słowiński

Mirosław Słowiński – jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu i doktorem nauk humanistycznych. W czasach studenckich i po nich zajmował się organizowaniem studenckich festiwali kulturalnych w Poznaniu. Od grudnia 1985 do lipca 1989 był zastępcą kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR, później wiceministrem kultury i sztuki w rządzie premierów M. Rakowskiego i T. Mazowieckiego. Jest też producentem filmowym (m.in. “Quo Vadis”) i pisarzem.