loader image

Elżbieta Różańska-Potok

Elżbieta Różańska-Potok

Odtwórz wideo

W 1968 roku Elżbieta Różańska Potok była studentką I roku polonistyki UAM. W marcu ’68 uczestniczyła w protestach na placu Mickiewicza, gdzie w jej ręce trafiła ulotka dotycząca wydarzeń w Warszawie. Pani Elżbieta odczytała ją na głos z cokołu pomnika. Następnego dnia została aresztowana. Po przewiezieniu do aresztu przy ulicy Młyńskiej, trafiła do aresztu śledczego w Środzie Wielkopolskiej, gdzie spędziła 2 miesiące. Została skazana i relegowana ze studiów na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Razem z wieloma innymi relegowanymi udało jej się dostać na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie ukończyła psychologię.

Subskrybuj aby być na bieżąco

Zobacz filmy o podobnej tematyce:

Mirosław Słowiński

Mirosław Słowiński

Mirosław Słowiński – jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu i doktorem nauk humanistycznych. W czasach studenckich i po nich zajmował się organizowaniem studenckich festiwali kulturalnych w Poznaniu. Od grudnia 1985 do lipca 1989 był zastępcą kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR, później wiceministrem kultury i sztuki w rządzie premierów M. Rakowskiego i T. Mazowieckiego. Jest też producentem filmowym (m.in. “Quo Vadis”) i pisarzem.

To nie jest sąd władzy. To nie jest sąd sędziów. To sąd obywateli

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Sławomira Kazimiera Wronkowska-Jaśkiewicz – polska prawniczka i wykładowczyni akademicka, profesora nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była kierowniczka Katedry Teorii i Filozofii Prawa oraz była prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. doktorantów i biblioteki, była przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2008–2011).
Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1971 obroniła doktorat pod kierunkiem profesora Zygmunta Ziembińskiego, w 1982 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych W 1995 roku otrzymała tytuł profesora nauk prawnych. Od ukończenia studiów była związana z UAM w Poznaniu. Zasiadała w Radzie Legislacyjnej działającej przy prezesie Rady Ministrów. Przez 9 lat była sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Trafiłem na wyjątkowo kulturalny rok

Zbigniew Theus

Urodził się 2 lutego 1947 roku w Pruszczu-Bagienicy, małej wsi w Borach Tucholskich. Ojciec był pracownikiem kolei, matka zajmowała się domem. Studiował w Poznaniu, gdzie był aktywnym uczestnikiem życia studenckiego. Uczył się na jednym roku m.in. z Tomaszem Szymańskim, Lechem Raczakiem, Stanisławem Barańczakiem czy Markiem Kirschke. Był działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich, uczestnikiem protestów Marca 1968 roku w Poznaniu. Po ukończeniu studiów aktywnie działał w obszarze kultury: w domach kultury na Winogradach, w latach 1978-1985 jako dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów, od 1993-1996 jako dyrektor Pałacu Kultury w poznańskim zamku cesarskim, który przekształcił w Centrum Kultury Zamek. Był też zastępcą dyrektora Teatru Nowego (1997-2004). Do dziś działa w Akademickim Klubie Seniora i w Fundacji Sceny na Piętrze.