loader image
zenon-wechmann

Zenon Wechmann

Data urodzenia: 1927
Miejsce urodzenia: Poznań
Data realizacji wywiadu: 2019

Harcerz i więzień polityczny stalinowskiej Polski. Dziś jest prezesem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolski i przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Urodził się 25 października 1927 roku w Poznaniu w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Od maja 1935 do września 1939 roku był zuchem, a następnie harcerzem V Hufca Harcerzy im. Ks. Józefa Poniatowskiego. W czasie okupacji przebywał w Poznaniu. Był przymusowym robotnikiem w niemieckich zakładach „Centra”. Jednocześnie uczył się na tajnych kompletach. Po wojnie kontynuował naukę w szkole wieczorowej w Poznaniu, a także powrócił do działalności w Związku Harcerstwa Polskiego, służąc w „Poznańskiej Piątce”.

Uczestnik tzw. drugiej konspiracji. Po likwidacji ZHP, sprzeciwiał się próbom włączenia druhów do komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i wraz z gronem przyjaciół podjął konspiracyjną działalność harcerską, przyjmując pseudonim „Czarny Wilk”. Aresztowany we wrześniu 1952 roku i osadzony w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Kochanowskiego, później w więzieniu przy ul. Młyńskiej. Był męczony fizycznie i psychicznie.

23 stycznia 1953 r. wraz trzema druhami stanął przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu. Został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, 3 lata utraty praw obywatelskich i honorowych oraz pozbawienie mienia. Wyrok odsiadywał w ciężkim zakładzie karnym w Rawiczu, w obozach pracy dla więźniów politycznych w Potulicach i Piechcinie-Bielawach. Został zwolniony na podstawie amnestii w lutym 1955 roku.

Miłośnik gór, wędrówek i aktywny uczestnik rajdów po ukochanych Bieszczadach. Jest bohaterem filmu dokumentalnego Jolanty Hajdasz „Tropem Wilka”, wielokrotnie emitowanego w Telewizji Polskiej.

Zenon Wechmann - wspomnienia