loader image
waldemar-lazuga

Waldemar Łazuga

Data urodzenia: 1952
Miejsce urodzenia: Świdwin
Data realizacji wywiadu: 2019

Profesor doktor habilitowany nauk historycznych w Instytucie Historii UAM, specjalizuje się w historii powszechnej XIX–XX wieku.

Urodzony 21 stycznia 1952 w Świdwinie. Ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rozszerzone o dyscypliny prawnicze, historię sztuki i socjologię. W 1975 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem. Następnie asystent i starszy asystent w Instytucie historii UAM. W 1979 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie pracy „Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna” , a promotorem jego pracy był prof. Janusz Pajewski. W 1990 uzyskał habilitację z wyróżnieniem na podstawie pracy: „Rząd polskie w Austrii: Gabinet Kazimierza hr. Badeniego”.

Od 1990 – profesor nadzwyczajny UAM, od 1999 – profesor tytularny. Autor książek i podręczników szkolnych (do szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum). Laureat nagród ministerialnych i rektora UAM, wykładał we wszystkich większych ośrodkach akademickich w kraju, a także w Wiedniu, Berlinie, Rzymie, Pradze, Brnie, Kijowie, Lwowie i Mińsku. Od 1996 przez dwie kadencje dyrektor Centrum Studiów Otwartych na UAM. Jest kierownikiem Zakładu Kultury i Myśli Politycznej) na UAM.

Prorektor, a następnie – od października 2002 do sierpnia 2008 – rektor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Inicjator nagrody Amicus hominis et veritatis przyznawanej przez WSNHiD. Doradca marszałka województwa wielkopolskiego, Marka Woźniaka. Autor felietonów w „Głosie Wielkopolskim”, „Gazecie Wyborczej” i „Przeglądzie Politycznym”.

W 2003 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2004 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej oraz za działalność społeczną”. W 2011 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za książkę „Kalkulować…” otrzymał dwie prestiżowe nagrody historyczne: warszawską „Clio” i krakowską imienia Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.

Wybrane książki:

• Michał Bobrzyński: Myśl historyczna a działalność polityczna, PWN Warszawa 1982, Toruń 2005.
• Rządy polskie W Austrii: Gabinet Kazimierza Hr. Badeniego, 1895–1897, UAM, Poznań 1991.
• Gabriel Narutowicz. Pierwszy prezydent Rzeczypospolitej (wspólnie z Januszem Pajewskim), Książka i Wiedza, 1993, ISBN 83-05-12624-2.
• Profesor. Rzecz o Januszu Pajewskim, UAM, Poznań 1997.
• Historia powszechna. Wiek XIX, Poznań 1999, Poznań 2003.
• Historia – czasy nowożytne (do 1815), Kraków 2000.
• Ostatni Stańczyk. Michał Bobrzyński, Toruń 2004.
• Znany nieznany prezydent Poznania. Rzecz o Jarogniewie Drwęskim.
• Kalkulować… – Polacy na szczytach C.K. Monarchii, Zysk i S-ka, Poznań 2013.

Waldemar Łazuga - wspomnienia