loader image
teresa-stankiewicz

Teresa Stankiewicz

Data urodzenia: 1923
Miejsce urodzenia: Leszno
Data realizacji wywiadu: 2013

Urodzona w 1923 r. Porucznik Armii Krajowej, członkini Szarych Szeregów, z domu Ruks. Urodziła się w Skalmierzycach, była jedynaczką. Jej ojciec był kolejarzem.

Rok po jej narodzinach jej rodzice przenieśli się do Leszna, ojciec był zastępcą naczelnika stacji w Lesznie. W Lesznie chodziła do szkoły podstawowej na placu Metziga oraz do szkoły muzycznej. Szkołę podstawową ukończyła w Krotoszynie, gdzie jej dobrze zarabiający (tysiąc zł miesięcznie) ojciec zbudował dom. To tu w wieku 10 lat wstąpiła do harcerstwa.

We wrześniu 1939 roku wraz z rodzicami uciekała na wschód. Dojechali do Chocza, skąd wrócili pod Krotoszyn.

W czasie okupacji pracowała jako służąca u Niemców. Wraz z najbliższymi koleżankami i kolegami nie pogodził się z klęską wrześniową 1939 roku. Znalazła się w Szarych Szeregach i podziemnej organizacji młodzieży katolickiej „Odrodzenie”, którą kierował Alojzy Matyniak pseudonim „Mak”. Organizacja „Odrodzenie” powstała już 2 października 1939 roku w Krotoszynie i okolicy. Skupiała w swoich szeregach przede wszystkim młodzież sodalicyjną z Gimnazjum im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, do której wkrótce dołączyli harcerze z 3. drużyny im. A. Małkowskiego, prowadzeni przez phm. Hieronima Ławniczaka. Organizacja liczyła ok. 60 osób w wieku od 16 do 22 lat.

Teresa Stankiewicz złożyła 8 grudnia 1939 r. przysięgę. Uczestniczyła w tajnej nauce w zorganizowanych „trójkach”, w kolportowaniu prasy konspiracyjnej. W Krotoszynie ukazywały się m.in. czasopisma „Drogowskaz” i „Biuletyn Informacyjny Agencji CIDiO”. Wspomagała konspiracyjne duszpasterstwo, przygotowywała się do pomocniczej służby wojskowej w szeregach ZWZ-AK (szkolenie sanitarne, łączność).

Jej ojciec nie zgodził się podpisać Volks-listy. Rodzina została za to wyrzucona przez Niemców z domu. Teresa została przez Niemca, u którego służyła, wysłana w 1944 r. do obozu pracy przymusowej w Siarżewie pod Ciechocinkiem. Tam kopała rowy strzeleckie bez względu na pogodę. I nabawiła się choroby kręgosłupa.

Zimą 1945 roku, po opuszczeniu obozu, była też świadkiem wejścia Rosjan zimą 1945 r. do Wielkopolski.

W wolnej Polsce zaangażowała się w tworzenie – m.in. z Leokadią Lorkiewicz – Światowego Związku Żołnierzy AK w Krotoszynie.

Zmarła w czerwcu 2013 roku, pochowana została na cmentarzu w Krotoszynie.

Teresa Stankiewicz - wspomnienia