loader image
maria-pągowska

Maria Pągowska

Data urodzenia: 2 lipca 1918
Data realizacji wywiadu: 2006-2009

Urodziła się 2 lipca 1918 r. Pochodzi z rodziny ziemiańskiej, z Łukowic i Działynia pod Gnieznem. Świadectwo dojrzałości i staranne klasyczne wykształcenie odebrała w Gimnazjum Sacre Coeur w Polskiej Wsi koło Pobiedzisk. Tytuł magistra nauk ekonomiczno-handlowych uzyskała w 1951 r., kończąc przerwane wojną studia.

W czasie wojny, w 1940 r. została wysiedlona z domu rodzinnego w Łubowicach do Kazimierzy Wielkiej (Małopolska), gdzie jej ojciec został administratorem majątku. W 1943 roku wstąpiła do Armii Krajowej, do sekcji sanitariuszek w 120 Pułku Piechoty 106 Dywizji Piechoty AK Rejonowy Inspektorat AK “Maria” (obejmujący Miechów, Pinczów i Olkusz). W czasie tzw. „Rzeczypospolitej Pińczowskiej” (lipiec/sierpień 1944 r.) była współorganizatorem szpitala polowego w Kazimierzy Wielkiej oraz jego likwidatorką po upadku tego tworu.

Do roku 1995 pracowała jako główna księgowa w czołowych poznańskich przedsiębiorstwach, posiadając od 1964 r. uprawnienia biegłego nadane przez Ministerstwo Finansów. Była też Kwestorem Politechniki Poznańskiej. Od 1957 r. jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Księgowych.

Posiada liczne oznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej, Odznakę Weterana Walki o Niepodległość. 5 lutego 2004 r. otrzymała nominację na porucznika.

Maria Pągowska - wspomnienia