loader image
marek-wozniak--portret

Marek Woźniak

Data urodzenia: 5 marca 1960
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data realizacji wywiadu: 2019

Urodził się 5 marca 1960 r. w Kaliszu. Polityk i samorządowiec, od 2005 roku jest marszałkiem województwa wielkopolskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Ukończył Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu. Naukę w szkole średniej rozpoczął w Poznaniu, w III Liceum Ogólnokształcącym. Po maturze studiował archeologię Polski i powszechną na UAM w Poznaniu. W trakcie studiów przeprowadził się do Suchego Lasu, gdzie mieszka do dzisiaj.

W samorządzie pracuje już niemal 30 lat. Zaczynał jako sekretarz gminy Suchy Las (1990-1994), potem był m.in. radnym i wicestarostą powiatu poznańskiego (2002-2005). Od 2005 r. kieruje samorządem wojewódzkim, na stanowisku marszałka zastąpił Stefana Mikołajczaka.

Aktywnie działa w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów. Jako członek Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) bierze udział w tworzeniu unijnej polityki rozwoju regionalnego i wyrównywaniu szans rozwoju. Jako członek Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), której zakres kompetencji obejmuje również Partnerstwo Wschodnie, działa na rzecz promowania politycznych i gospodarczych reform, demokracji oraz pomocy partnerom wschodnioeuropejskim w zbliżeniu się do UE.

Źródło – www.marekwozniak.pl

Marek Woźniak - wspomnienia