loader image
maciej-musial

Maciej Musiał

Data urodzenia: 1952
Miejsce urodzenia: Poznań
Data realizacji wywiadu: 2019

Urodził się 22 stycznia 1952 r. w Poznaniu. Działacz „Solidarności”, szef jej podziemnych struktur w stanie wojennym. Wiosną 1989 roku kierował pracami sztabu wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”. Działacz harcerski, wojewoda poznański i wielkopolski. Szef kancelarii premiera Jerzego Buzka.

Absolwent fizyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1973 roku. Instruktor ZHP, w 1972 r. na IV Zjeździe ZHP głosował przeciwko wprowadzeniu do statutu związku zapisu o przewodniej roli PZPR. W latach 1975-1990 był pracownikiem naukowym Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu.

Od września1980 r. członek „Solidarności”. Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej, członek Prezydium Regionalnej Komisji Porozumiewawczej Jednostek Badawczo-Rozwojowych „S”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku zszedł do podziemia, został przewodniczącym TKZ, od maja 1982 r. członek Konspiracyjnego ZR Wielkopolska. W latach1980-1982 działał w Radzie Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, we władzach niejawnego Ruchu Harcerskiego, lider tego środowiska w Poznaniu.

W 1983 r. organizator harcerskiej Białej Służby na czas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Poznaniu; współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej (1989). W 1982 r. był organizatorem zaplecza dla TZR Wielkopolska i pozostającego w podziemiu przewodniczącego Janusza Pałubickiego, w latach 1984-1987 – łącznikiem z TKK.

W latach 1989-1990 wiceprzewodniczący Tymczasowego ZR Wielkopolska. Od kwietnia 1989 r. wiceprzewodniczący KO „S” w Poznaniu. Pełnomocnik Komitetu do spraw wyborów, organizował sztab i kampanię wyborczą „S” w Poznaniu, zakończoną sukcesem.

W latach 1990-1996 był dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W latach 1995-1997 kierował poznańską Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego. Od 1997 do 2000 roku był wojewodą poznańskim i wielkopolskim. W latach 2000-2001 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka.

Od 2002 do 2006 wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2006–2008 był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. Następnie do 2017 r. był dyrektorem biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Maciej Musiał - wspomnienia