loader image
jozef-derda

Józef Derda

Data urodzenia: 1927 r.
Data śmierci: 28 sierpnia 2016 r.
Data realizacji wywiadu: 21.09.2009 r.

Druh harcmistrz, pseudonim „Szary ryś”. Wieloletni instruktor i drużynowy I Harcerskiej Drużyny Lotniczej. Dobry duch i mentor Szczepu Drużyn ZHP “Łazarz”, działającego przy Klubie Osiedlowym „Krąg”. Przez wiele lat członek Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Urodził się w 1926 roku. W wieku ośmiu lat wstąpił w szeregi harcerstwa, do gromady zuchowej przy 1 Harcerskiej Drużynie Lotniczej im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu. W listopadzie 1938 roku złożył przyrzeczenie harcerskie. Od 1945 roku bez przerwy czynnie działał w szeregach ZHP, jako: zastępowy, przyboczny (1945-47) , instruktor (1948-50), drużynowy 1 PDH Lotniczej (1956-58), instruktor Wydziału Organizacyjnego Komendy Chorągwi Wielkopolskiej Harcerstwa (1957-60), szef Zespołu Lotniczego Komendy Chorągwi Wlkp. (1959-63), członek Komisji Historycznej Komendy Chorągwi (od 1974 r.), archiwista i członek władz Chorągwi Poznańskiej i Wielkopolskiej ZHP (1971-99). Współorganizował Archiwum Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

W 1947 r. został podharcmistrzem, a w 1960 r. – harcmistrzem. Autor wielu opracowań z historii harcerstwa poznańskiego i wielkopolskiego – w tym dwuczęściowej monografii „6 Poznańska Drużyna Skautowa – 1 Lotnicza Drużyna Harcerzy 1912-1982” oraz książki „Sztandary harcerskie na ziemi wielkopolskiej w 80-leciu ruchu harcerskiego”.

Był jednym z współorganizatorów dwóch ogólnopolskich wystaw filatelistycznych poświęconych ruchowi harcerskiemu („Krąg 1986” i „Krąg 1991”) . Zawsze wierny przysiędze: “Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętna pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

W 2002 r. otrzymał tytuł “Człowiek Roku Łazarza”. Zmarł w 28 sierpnia 2016 r. Został pochowany na cmentarzu Górczyńskim.

Józef Derda - wspomnienia