loader image
Jerzy-Strzelczyk

Jerzy Strzelczyk

Data urodzenia: 1941
Data realizacji wywiadu: 2005

Profesor nauk humanistycznych, historyk-mediewista. Specjalizuje się m.in. w początkach państwa polskiego oraz historii państw barbarzyńskich, powstałych na ziemiach dawnego Imperium Romanum. Interesują go zwłaszcza przemiany etniczne, polityczne i kulturalne wczesnego i pełnego średniowiecza, stosunki słowiańsko-germańskie (niemiecko-polskie), rozwój horyzontu i myśli geograficznej, rola kobiet w kulturze średniowiecznej.

Urodził się 24 grudnia 1941 roku w Poznaniu. Absolwent UAM, obronił doktorat na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UAM w Poznaniu (promotor prof. Gerard Labuda). Habilitował się w 1975 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na podstawie rozprawy „Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu”. Od 1984 profesor nadzwyczajny, od 1989 profesor zwyczajny. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1991-1996 był dyrektorem Instytutu Historii UAM. Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek krajowy czynny Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Członek zarządu Fundacji Historycznej im. Profesora Henryka Łowmiańskiego. Uhonorowany Nagrodą Fundacji Nauki Polskiej za rok 2009 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych.

Uchwałą Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 23 maja 2012 roku został wyróżniony tytułem doktora honoris causa AJD. W 2013 r. otrzymał również doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wypromował 10 przewodów doktorskich. Autor ponad pięćdziesięciu monografii, opracowań i publikacji naukowych, między innymi:

• Goci, rzeczywistość i legenda. Warszawa 1984
• Bolesław Chrobry. Poznań 1999
• Średniowieczny obraz świata, PTPN, 2004, Poznań;
• Zapomniane narody Europy. Ossolineum, 2006, Wrocław;
• Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach. T. I: Od Safony do Hroswity; T. II : Od Murasaki Shikibu do Małgorzaty Porete, 2007–2009, DiG, Warszawa;
• W świecie średniowiecznych myśli i emocji, 2012, wybór prac, UAM, Poznań;
• Longobardowie – ostatni z wielkiej wędrówki ludów, 2014, PWN, Warszawa.
• Otton I Wielki. Wydawnictwo Poznańskie 2018

Żródło: członkowie.pan.pl

Jerzy Strzelczyk - wspomnienia