loader image
jerzy-gurawski

Jerzy Gurawski

Data urodzenia: 4 września 1935
Miejsce urodzenia: Lwów
Data realizacji wywiadu: 2011

Jerzy Karol Gurawski urodził się 4 września 1935 r. we Lwowie. Okres II wojny światowej przeżył wraz z rodziną we Lwowie, najpierw pod okupacją radziecką, potem niemiecką. Po wyzwoleniu zamieszkał w Bielsku-Białej, gdzie ukończył liceum. Studia architektoniczne odbył na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury, uzyskując w 1960 r. dyplom z zakresu projektowania przestrzeni scenicznej w teatrze (temat: “Teatr Eksperymentalny”).

Po studiach podjął pracę w Wojewódzkim Biurze Projektów w Opolu i jednocześnie współpracował z Teatrem 13 Rzędów Jerzego Grotowskiego. Tworzył tu nowatorskie projekty organizacji przestrzeni scenicznej i scenografii do przedstawień teatru Grotowskiego: „Siakuntala”, „Dziadów” Mickiewicza”, „Kordiana” Słowackiego, „Akropolis” Wyspiańskiego, „Tragicznych dziejów Doktora Fausta”, „Księcia Niezłomnego” (premiera w „Teatrze Laboratorium” we Wrocławiu). Prace te przyniosły mu wiele publikacji w pismach krajowych i zagranicznych, zaproszenia na wystawy scenograficzne oraz nagrody.

Jako architekt projektował osiedla i całe dzielnice mieszkaniowe w kilkunastu miastach w Polsce, zespoły architektury usługowej, systemy budowy stacji paliw, małej architektury; tworzył powtarzalne koncepcje zajazdów przydrożnych w Wielkopolsce, a także budynki administracji publicznej i kościoły. W 1974 r. po wygraniu konkursu na projekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Morasku przeniósł się z przyjacielem, współautorem projektu Marianem Fikusem do Poznania, gdzie podjął pracę w pracowni UAM, przy „Miastoprojekcie”. Najważniejszy jego projekt zrealizowany w tym okresie: jako zespół Fikus – Gurawski (F-G) to I etap Budowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Obiekty: naukowo dydaktyczne, mieszkalne, usługowe, techniczne, magazynowe o łącznej kubaturze 600 000 m³, realizacja została rozpoczęta w 1977 r.

W 1989 r. założył własną pracownię. Opracował w niej m.in. następujące projekty: Campus Uniwersytecki na Morasku Poznań, w tym Wydział Fizyki, Centrum Dydaktyczne, Wydział Matematyki – Informatyki. Od roku 1975 do 1989 r. prowadził zajęcia z projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, zajęcia z projektowania przestrzeni teatralnej – we Francji (1984) i Włoszech (1981). Od 1961 roku jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, pełnił funkcję przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych w Poznaniu, był Prezesem Oddziału Poznań przez dwie kadencje. Od 1972 roku jest członkiem – Międzynarodowej Organizacji Scenografów i Techników Teatru. Otrzymał wiele odznaczeń branżowych i honorowych: Brązowa, Srebrna i Złota Odznaka SARP, Honorowa Nagrody SARP, Złoty Krzyż Zasługi za projekt Kampusu UAM, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za działalność w projektowaniu przestrzeni teatralnej.

Jerzy Gurawski - wspomnienia