loader image
jan-winny

Jan Winny

Data urodzenia: 1935
Miejsce urodzenia: Grodzisk (powiat Pleszew)
Data realizacji wywiadu: 2006-2009

Syn rolnika ze wsi Grodzisk (powiat Pleszew), wysiedlonego przez niemieckie władze policyjne w 1939 roku. Winnych przewieziono do położonego niedaleko majątku Zawidowice. Jego ojciec i dziadek zostali pracownikami, opłacanymi dość kiepsko.

Dom i gospodarstwo Winnych przekazano najpierw Baltendeutschom (Niemcom z krajów nadbałtyckich), a potem rozebrano. Po wojnie jego rodzina zamieszkała w Broniszewicach pod Pleszewem. W swoim wspomnieniu Jan Winny opowiada m.in. o osiedleńcach ze Wschodu w 1945 r., osadzanych w Broniszewicach. I o “boomie na rodziny” – bardzo wtedy popularnych i licznych związkach poznańsko-wschodnich. Sam Winny jest – jak mówi – owocem „mariażu poznańsko-zabugajskiego”.

Jan Winny - wspomnienia