loader image

Edmund Kaczmarek

Data urodzenia: 1954
Miejsce urodzenia: Wschowa

Działacz Solidarności w Jarocinie.

Urodził się 18 października 1954 r. we Wschowie. Ukończył Technikum Przemysłu Drzewnego w Jarocinie, pracował jako operator w Jarocińskiej Fabryce Mebli. W latach 1975-1977 członek ZSMP. Od września 1980 r. należał do „S”, był sekretarzem Komitetu Założycielskiego „S” w JFM, następnie MKZ w Jarocinie. Redaktor pisma „Solidarność. Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Jarocin”.

W stanie wojennym działał w podziemnej „S”, drukował i kolportował ulotki, wywieszał opozycyjne plakaty, zbierał pieniądze i żywności dla represjonowanych i ich rodzin. W 1989 współorganizował reaktywowane struktury „S”, do 1991 r. przewodniczył Komisji Zakładowej „S” w JFM i należał do Tymczasowej Rady Koordynacyjnej „S” w Jarocinie; do 2001 r. sekretarz KZ i Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Jarocinie. W 2005 roku wystąpił z „S”.

Edmund Kaczmarek - wspomnienia