loader image
Bogusław-Olejniczak

Bogusław Olejniczak

Data urodzenia: 1930
Data realizacji wywiadu: 2005

Pedagog, artysta, harcerz. Urodzony 10 maja 1930 roku w Poznaniu. Jego ojciec był działaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Jeżycach, walczył w I wojnie światowej, zdezerterował z armii niemieckiej i dostał się do armii gen. Hallera. Został też zmobilizowany w 1939 r.

W czasie wojny Bogusław Olejniczak był członkiem Szarych Szeregów na poznańskich Winiarach (w ruch zuchowy zaangażował się już przed wojną). Brał udział w konspiracyjnych przedstawieniach patriotycznych. Dowoził też rowerem na Grudzieniec meldunki ojca-kolejarza o tym, ile wojska niemieckiego przejeżdżało przez Poznań.

Po wojnie ukończył studia na Poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych pod kierunkiem prof. Rajmunda Dybczyńskiego. Został artystą malarzem, który w swej twórczości szuka własnego, indywidualnego przedstawienia natury. Uczestniczył w licznych plenerach malarskich w całej Polsce. W swoim dorobku twórczym ma 26 wystaw indywidualnych i 35 wystaw zbiorowych.

W latach 1953 – 1990 pracował w poznańskich szkołach i domach kultury – nauczał i krzewił kulturę plastyczną. Pozostał też działaczem harcerskim, harcmistrzem ZHP. Jest autorem projektu pomnika, poświęconego poznańskim harcerzom, poległym i pomordowanym w trakcie II wojny światowej, który stanął w 1998 r. przy ulicy Szarych Szeregów w Poznaniu.

Źródło: Rada Osiedla Podolany w Poznaniu

Bogusław Olejniczak - wspomnienia