loader image
Barbara-Łukomska

Barbara Łukomska-Chudak

Data urodzenia: 10 września 1924
Miejsce urodzenia: Mogilno
Data śmierci: 12 września 2019
Data realizacji wywiadu: 2006

Urodzona w 1924 r. córka przedwojennego poznańskiego kupca, właściciela restauracji przy pl. Wielkopolskim (wtedy Sapieżyński), a potem przy Teatrze Nowym. Interes jednak nie szedł dobrze. Przed wojną jej rodzina żyła z emerytury i renty ojca. Pomagał im się utrzymać brat – oficer, podporucznik pułku podhalańskiego (został ranny w obronie Lwowa w 1939 r.).

Uczennica gimnazjum Klaudyny Potockiej, związała się z harcerstwem (1 . Drużyna Emilii Plater). W czasie wojny należała do Szarych Szeregów, zaprzysiężona przez Adama Plucińskiego (pseudonim „Eryk”). Brała udział m.in. w organizowaniu tajnego nauczania, a także w akcji dywersyjnej o kryptonimie „N”, która polegała na kolportowaniu ulotek, sugerujących Niemcom istnienie w ich państwie tajnej antyhitlerowskiej opozycji. Przechodziła też szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Sanitariuszka Armii Krajowej pseudonim “Długa”.

Aresztowana przez gestapo, spędziła 3 miesiące i 8 dni w niemieckim Obozie Karno-Śledczym w Żabikowie. Nikogo nie wydała, została zwolniona z obozu 27 maja 1944 roku. Jej brat zginął z rąk Ukraińców.

Po wojnie ukończyła studia medyczne i została powszechnie szanowaną lekarką anestezjologiem na oddziale kardiochirurgii w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia. Była jedną z pierwszych trzech osób, które uzyskały w Poznaniu w 1952 r. specjalizację z anestezjologii (obok Ireny Bowbelskiej i Jana Fibaka). Uczestniczyła w pionierskich operacjach serca w zespole prof. Jana Molla. W 1971 roku rozpoczęła pracę w Szpitalu MSW przy ul. Łąkowej tworząc Oddział Intensywnej Opieki, który w pełni rozwinęła w nowo wybudowanym obiekcie przy ul. Dojazd w roku 1976.

Wieloletnia Ordynator (1976-1988) Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala MSWiA w Poznaniu. Twórczyni pionierskich prac i legenda poznańskiej anestezjologii – wychowała wiele pokoleń lekarzy i pielęgniarek anestezjologicznych.

W 1988 roku została powołana na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa, funkcję tę pełniła do czasu przejścia na zasłużoną emeryturę. Została uhonorowana wieloma medalami i odznaczeniami m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

Barbara Łukomska-Chudak - wspomnienia