loader image
andrzej-porawski

Andrzej Porawski

Data urodzenia: 1951
Miejsce urodzenia: Poznań
Data realizacji wywiadu: 2015

Urodzony 1 marca 1951 roku w Poznaniu. Samorządowiec z Poznania, działacz „Solidarności”, wieloletni dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Z zawodu technolog drewna, ukończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 1974–1983 był zatrudniony jako asystent w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu, od 1984 do 1990 pracował w poznańskim oddziale Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W 1980 został członkiem „Solidarności”, był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, wchodził w skład prezydium Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki. W stanie wojennym, w grudniu 1982 roku został zatrzymany i oskarżony o działalność w nielegalnym związku o nazwie Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Ostatecznie postępowanie karne umorzono w sierpniu 1983 r. na mocy amnestii.

W 1989 r. był zastępcą szefa sztabu wyborczego miejskiego Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu, współorganizował kampanię wyborczą KO w Poznaniu, następnie został dyrektorem biura posłów i senatorów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Poznaniu. Pełnił funkcję przewodniczącego KO w województwie poznańskim. W latach 1990–1998 i 2002–2006 sprawował mandat radnego Poznania I, II i IV kadencji, pomiędzy nimi (1998–2002) zasiadał w sejmiku wielkopolskim I kadencji. W I kadencji samorządu pracował w Zarządzie Miasta, był też wiceprzewodniczącym rady miejskiej II kadencji.

Politycznie związany z Partią Chrześcijańskich Demokratów oraz AWS, w 2002 r. kandydował do samorządu z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej.

W 1991 r. objął stanowisko dyrektora Biura Związku Miast Polskich, a w 1999 r. – równocześnie sekretarza strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Powoływany w skład m.in. Rady Statystyki, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, rady naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej Porawski - wspomnienia