loader image
Aleksander-Śmigielski

Aleksander Śmigielski

Syn pracownika Urzędu Miar i Wag w Lesznie.

W 1938 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej przy ul. Szkolnej w Śremie. Należał do ZHP, do zuchów. We wrześniu 1939 r. był świadkiem bombardowania Śremu i październikowej egzekucji Polaków na śremskim rynku po wkroczeniu Niemców.

Podczas okupacji wraz z rodziną został wysiedlony. Mieli małe gospodarstwo rolne, kilka zwierząt. Śmigielski był też świadkiem walk o Śrem zimą 1945 roku. – Rosjanie nie brali jeńców, tylko kieszenie plądrowali i jeńców zastrzelili – opowiadał. Widział też moment chowania na miejscowym cmentarzu 115 ciał niemieckich żołnierzy. Oraz przywracania Śremu do życia po oswobodzeniu go spod okupacji niemieckiej.

Aleksander Śmigielski - wspomnienia