O Archiwum

Poznańskie Archiwum Historii Mówionej to portal Wydawnictwa Miejskiego Posnania, którego celem jest zbieranie i udostępnianie relacji z przeszłości, nagrywanych w postaci plików video (wraz z transkrypcją). Ma służyć jako źródło wiedzy o poznańskiej i regionalnej historii, a także jako potencjalny materiał naukowy i edukacyjny.

Zespół PAHM tworzą młodzi pracownicy i studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Beata Użarowska, Tomasz Kaczmarek, Maciej Świstoń, Wiktor Kamiński oraz Błażej Prochera.

Z Zespołem stale współpracują doświadczeni dziennikarze radiowi, telewizyjni i prasowi: Piotr Frydryszek, Jacek Kubiak, Janusz Zemer i Piotr Bojarski.