loader image
Stanislawa-Krzemieniewska-portret

Stanisława Krzemieniewska

Data urodzenia: 23 marca 1935
Miejsce urodzenia: Golęcin
Data realizacji wywiadu: 2019

Urodziła się 23 marca 1935 roku w Golęcinie, z domu Matyjaszek. Od roku 1936 do 1946 mieszkała z rodzicami i rodzeństwem w Luboniu przy ul. Kolejowej 4. W czasie okupacji ojciec p. Stanisławy został wywieziony i pracował w zachodnich Niemczech. Po wojnie, w 1946 roku ojca służbowo przeniesiono do pracy w gospodarstwie w Pawłowicach.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Kiekrzu (siódmą klasę skończyła w 1948 roku), w 1950 r. rozpoczęła 3–letnią praktykę w zawodzie krawiectwo damskie. Egzamin czeladniczy zdała w 1953 roku w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Zawodowo nie pracowała. Szyła dla rodziny i znajomych. W 1954 roku wyszła za mąż i zamieszkała w Lipiej Górze, pow. Chodzież. Od 1967 roku przez dziesięć lat była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich. Od 1977 roku do dzisiaj mieszka w Swarzędzu. W 1991 roku wstąpiła do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, po dwóch latach została wybrana skarbnikiem. Funkcję tę pełniła przez czternaście lat. Od 2007 roku jest przewodniczącą Koła w Swarzędzu. Urodziła siedmioro dzieci – została nagrodzona Medalem Matki. Ma jedenaścioro wnuków i sześcioro prawnuków. Jest wdową, mieszka sama. W 2019 roku została członkiem Miejskiej Rady Seniorów w Swarzędzu.

Stanisława Krzemieniewska - wspomnienia