loader image
michal-musielak

Michał Musielak

Data urodzenia: 1949
Miejsce urodzenia: Wągrowiec
Data realizacji wywiadu: 2019

Profesor nauk medycznych, historyk, bioetyk, badacz problematyki eugeniki i dziejów filozofii medycyny w Polsce, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Urodził się 1949 r. w Wągrowcu. W latach 1967-1972 odbył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, zaś w 1997 r. przeprowadził habilitację. Ponadto odbył w latach 1988-1990 studia podyplomowe z socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez całe życie zawodowe związany jest z Akademią Medyczną, a następnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, gdzie rozpoczął pracę w 1973 r. na etacie asystenta, następnie adiunkta, zaś od 2003 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Nauk Społecznych. Tytuł profesora uzyskał w 2008 r.

Kierownik Katedry Nauk Społecznych, od 2016 r. prorektor UMP do spraw organizacji, promocji i współpracy z regionem. Członek Senatu Uniwersytetu Medycznego, członek senackiej komisji ds. dydaktyki, członek senackiej komisji ds. nauki, członek redakcji dwóch czasopism – „Nowiny Lekarskie” i „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu”.

Zainteresowania prof. Musielaka skupiają się na czterech polach badawczych, związanych przede wszystkim ze społecznymi i etycznymi aspektami rozwoju medycyny i ochrony zdrowia:

  • – zjawiskach patologii w dziejach medycyny i ochrony zdrowia (eugenika, przymusowa sterylizacja ludzi),
    – bioetyce i filozofii medycyny (kwestia nauczania etyki na kierunkach medycznych, historia polskiej szkoły filozofii medycyny),
    – skutkach i konsekwencjach społeczno-kulturowych rozwoju biomedycyny (nowa eugenika),
    – historii idei i rozwoju polskiej myśli społecznej i politycznej, a także historii ochrony zdrowia w Polsce.

Jest autorem bądź współautorem przeszło 100 prac naukowych, m.in:

– Nazizm w interpretacjach polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego (1997);
– Między filozofią a bioetyką. Konsekwencje społeczno-etyczne rozwoju biomedycyny(2005) (red. i współautor);
– The Many Faces of Being Old. Health and Socio-cultural Aspects of Ageing (2006) (red. i współautor);
– Sterylizacja ludzi ze względów eugenicznych w USA, Niemczech i w Polsce 1899-1945(2008);
– Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze względów eugenicznych, medycznych i społecznych(2009) (red. i współautor).
– Heliodor Święcicki. W 90. rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego (2009) (red. i współautor) – Male Health. Contemporary Issues (2009) (red. i współautor)
– Medycyna w cieniu nazizmu. Redakcja (wraz z K. Głodowską) i współautorstwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2015

Michał Musielak - wspomnienia