Anna Rodzińska

Anna Rodzińska

Anna Rodzińska

Data urodzenia: 1933 r.

Miejsce: Wilno

  • Data realizacji: 2013 r.
  • Autor: Jacek Kubiak

Urodzona 3 kwietnia 1933 r. w Wilnie w rodzinie inżyniera leśnika Eugeniusza i nauczycielki Wandy z Rubach-Rubkiewiczów. Polska artystka rzeźbiarka, autorka m.in. pomnika Armii Poznań.

Do 1939 r. przebywała w leśniczówce nad Naroczą, a potem w Białymstoku. Jej matka zmarła w 1944. Wtedy wraz z ojcem i młodszym bratem Ryszardem przeprowadziła się do Krosna. Szkołę średnią ukończyła w Tarnowie.

W latach 1952 – 1957 studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w pracowni Bazylego Wojtowicza. Od 1955 roku była zatrudniona na stanowisku asystenta w jego pracowni. Na poznańskiej uczelni przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej. W 1973 roku została docentem, a następnie uzyskała tytuł profesora. Obecnie jest na emeryturze, ale nadal pracuje twórczo.

Od 1963 w związku małżeńskim z Józefem Iwiańskim, architektem.

Wielokrotnie uczestniczyła w najważniejszych wystawach polskich i europejskich (m.in. w Brnie, Berlinie, Pradze, Sofii, Bukareszcie, Hanowerze, Lipsku i Paryżu). Jej prace znajdują się w zbiorach muzeum na całym świecie.

Ważniejsze realizacje:

* Pomnik Bohaterów Walki o Polskość w Międzyrzeczu
(1966)
* Kompozycja rzeźbiarska "Zwierzę" Poznań - Cytadela
(1970)
* Pomnik Armii "Poznań" w Poznaniu (1982)
* płaskorzeźba w Klasztorze Karmelitanek Bosych w Poznaniu (1988)
* "Rodzina" - przed Liceum Marii Magdaleny w Poznaniu
(1990)
* "Skrzetuski" - płaskorzeźba dla kościoła Karmelitanów
na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu.
* Płaskorzeźba dla Hospicjum w Konstancinie (2000)
* "Radość" - dwie rzeźby w Parku Wilsona w Poznaniu (2007)

Otrzymała wiele nagród i odznaczeń, między innymi: w 1984 r. - Medal Edukacji Narodowej, w 1976 r. - Złoty Krzyż Zasługi, w 1983 r. - Nagroda Ministra Obrony Narodowej za pomnik Armii "Poznań" w Poznaniu. W 1985 r. otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 - Krzyż Kawalerski Orderu Św. Stanisława.

Wspomnienia Anny Rodzińskiej