Wybory 4 czerwca 1989- relacje

Wybory parlamentarne w Polsce, przeprowadzone 4 i 18 czerwca 1989, wynikały z ustaleń Okrągłego Stołu. Choć przewidywały możliwość zdobycia przez oozycję zaledwie 35 procent miejsc w Sejmie i 100 procent miejsc w Senacie, wyniki elekcji zaskoczyły władze partyjne. A niespodziewana koalicja, zawiązana przez działaczy "Solidarności" z ZSL i SD - dotychczas stronnictwami sojuszniczymi PZPR - doprowadziła do powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego - pierwszego niezależnego od Moskwy w obozie wschodnim - i przejęcia władzy z rąk komunistów.

Maciej Musiał

Andrzej Porawski

Leonard Szymański

Andrzej Aumiller