PRL – relacje

Polska Rzeczpospolita Ludowa – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Była państwem rządzonym przez działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pozbawionym suwerenności i niepodległości, podporządkowanym w polityce zagranicznej oraz militarnej interesom Związku Radzieckiego. W początkach jej istnienia (jako Polska Ludowa) zbudowany został w kraju system władzy, oparty na represjach wobec środowisk i organizacji niepodległościowych. Tysiące patriotów trafiło do więzień Urzędu Bezpieczeństwa, wielu straciło w nich życie. Opresyjny system złagodniał nieco po przełomie 1956 roku - m.in. po proteście Poznańskiego Czerwca, krwawo stłumionym przez władze komunistyczne. Do końca istnienia PRL była jednak państwem totalitarnym.

Zenon Wechmann

Franciszek Wawrzyniak

Jan Twardowski

Henryk Świątek

Maria Krzyżańska

Marian Stencel