Opozycja demokratyczna w PRL – relacje

We wrześniu 1976 r. - po brutalnej rozprawie przez władze PRL z protestem robotników Radomia - grono osób o zróżnicowanych rodowodach ideowych i poglądach powołało do życia Komitet Obrony Robotników. Powstanie KOR-u zapoczątkowało rozwój kolejnych inicjatyw opozycyjnych, m.in. Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (1977). Prawdziwym przełomem w organizacji opozycji demokratycznej były porozumienia sierpniowe z 1980 r. oraz powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" z Lechem Wałęsą na czele 17 września 1980 r.

Rafał Grupiński

Lech Raczak