Marzec 1968 – relacje

Masowe demonstracje studenckie, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, wywołane narastającym w szeregach kierownictwa PZPR antysemityzmem oraz tendencją do ograniczania swobody twórczej. Momentem zapalnym stało się zdjęcie przez władze ze sceny Teatru Narodowego spektaklu "Dziady" w reżyserii Kazimierza Dejmka, z powodu ich rzekomo antyradzieckiej wymowy. Protestujących przeciwko temu studenci zostali pobici i rozpędzeni przez oddziały MO i ORMO. W geście solidarności z nimi demonstracje podjęli studenci w innych miastach w kraju.

Tomasz Kolańczyk

Mirosław Jankowski

Zbigniew Theus

Aleksandra Wieruszewska