II Rzeczpospolita – relacje

Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945. Dla milionów Polaków była spełnieniem marzeń o wolnej, odrodzonej ojczyźnie. Wielkopolanie znaleźli się w granicach II RP w wyniku zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918/1919 roku oraz postanowień traktatu wersalskiego z czerwca 1919 r.

Krzysztof Mańkowski

Jan Twardowski

Janusz Remlein

Bonifacy Leczykiewicz

Barbara Łukomska-Chudak

Baruch Bergman

Ewa Drwęska