Historia regionu – relacje

Wielkopolska jest historyczną kolebką państwa polskiego, które powstało właśnie tutaj w połowie X wieku wokół głównych grodów państwa Piastów: Poznania, Lednicy, Giecza, Gniezna i Kalisza. Województwo wielkopolskie w obecnym kształcie utworzone zostało w 1999 r.

Ryszard Grobelny

Rafał Grupiński

Dariusz Urbanowicz

Tadeusz Panowicz

Krzysztof Budzyń